Skanowanie laserowe 3D

Skanowanie laserowe to nowatorska metoda pomiarowa, pozwalającą mierzyć wszelkie obiekty z bardzo wysoką dokładnością nawet do miliona punktów na sekundę.

Opis działania skanera

Urządzenie skanujące emituje wiązkę lasera odchylaną przez wirujący pryzmat, która odbija się od mierzonego obiektu a powracając do skanera, umożliwia określenie odległości od mierzonego obiektu i kątów odchylenia wiązki światła. Dzięki temu zmierzony punkt otrzymuje współrzędne XYZ w lokalnym układzie skanera. Dodatkową informacją jest pozyskana w czasie pomiaru intensywność odbicia wiązki lasera, dzięki czemu obraz uzyskuje odcienie szarości. Efektem skanowania jest chmura punktów, czyli olbrzymi zbiór punktów posiadających współrzędne biegunowe. Technologia ta dostarcza informacji o kształcie obiektów, których zmierzenie tradycyjnymi metodami byłoby bardzo pracochłonne lub utrudnione albo wręcz niewykonalne i umożliwia przeniesienie rzeczywistych obiektów do wirtualnego świata. Jest nieoceniona w inżynierii odwrotnej.


Dzięki swoim właściwościom skaner znajduje szerokie zastosowanie w projektowaniu, głównie dla takich dziedzin jak przemysł, budownictwo i architektura. Technologię tę wykorzystuje się również do skanowania zabytków i wielu innych zastosowań.

Minimalizacja błędów

chmura punktów to przeniesienie rzeczywistości do wirtualnego świata, dlatego stosując ją podczas projektowania unikniesz niechcianych kolizji z istniejącymi obiektami!

Wysoka dokładność

w naszych pomiarach wykorzystujemy sprzęt o najwyższej dokładności, dzięki czemu klient otrzymuje produkt najlepszej jakości!

Szerokie zastosowanie

skanowanie laserowe znajduje szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zebranie ogromnej ilości danych o obiekcie i wysoka dokładność pomiaru.

Zalety

 • szybka metoda pomiarowa
 • wysoka dokładność pomiaru
 • zastosowanie w wielu branżach
 • bezkontaktowa i nieinwazyjna metoda pomiaru
 • możliwość pomiaru trudno dostępnych miejsc
 • szerokie zastosowanie chmury punktów
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania

Zastosowanie

Chmura punktów będąca rzeczywistym odwzorowaniem obiektów w środowisku CAD posłużyć może m.in. do:

 • dokumentowania wszelkich struktur „widzianych ludzkim okiem” z ich naturalną kolorystyką
 • modernizacji obiektów
 • tworzenia dokumentacji powykonawczej
 • projektowania nowych elementów
 • archiwizacji danych przestrzennych
 • analiz i wizualizacji

Korzyści

 • znaczne ograniczenie lub eliminacja błędów projektowych
 • minimalizacja liczby rewizji
 • brak konieczności wykonywania przeróbek
 • skrócenie przerw technologicznych
 • ograniczenie ilości wizyt powtórnych na obiekcie
 • wsparcie dla prefabrykacji i montażuWykorzystanie

Na podstawie chmury punktów tworzyć można:

 • rysunki 2D
 • modele 3D CAD
 • dokumentacje odtworzeniowe
 • analizy odkształceń
 • porównania z modelem teoretycznym
 • rzuty, przekroje, profile
 • animacje i wizualizacje wykorzystywane do np. symulacji, prezentacji koncepcji